Pirkimo sąlygos ir taisyklės

PREKIŲ, PASLAUGŲ PIRKIMO, APMOKĖJIMO, SUTARTIES ATSISAKYMO, PINIGŲ GRĄŽINIMO, SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Šios paslaugų pirkimo, apmokėjimo, sutarties atsisakymo, pinigų grąžinimo, sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos, kuomet Jūs perkate interneto svetainėje (elektroninėje parduotuvėje) www.atrask.eu.  Svetainė yra valdoma toliau nurodyto juridinio asmens: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialas Vaikų dienos centras Navininkai, Technikumo g. 1, Aukštadvaris 21253, el. paštas: info@lduk.lt, mob. tel. nr.: +370 655 41414. Duomenys apie organizaciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Atrask.eu).

1.2. Svetainėje siūlomi interaktyvūs maršrutai po Lietuvos objektus (toliau – paslaugos), gyvosios edukacijos (toliau – paslaugos), suvenyrai (toliau – prekės).

1.3. Taisyklės yra pirkėjui ir pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Santykiams, kurie kyla iš šių Taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

1.4. Taisyklėse nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos, paslaugų pirkimo, apmokėjimo, ir pinigų grąžinimo tvarka, sutarties atsisakymo ir kitos su paslaugos pirkimu svetainėje susijusios sąlygos. Prieš perkant paslaugas svetainėje privalote perskaityti Taisykles ir pažymėti, kad su Taisyklėmis susipažinote ir su jomis sutinkate.

1.5. Paslaugų, prekių pirkimas šių Taisyklių kontekste suprantamas kaip užsakymo pateikimas paslaugoms naudojantis svetaine Atrask.eu, net, jei numatytas vėlesnis atsiskaitymas.

1.6. Kai svetainėje perkate paslaugas privalote pateikti patvirtinimą, kad su Taisyklėmis susipažinote ir su jomis sutinkate. Neturite teisės pirkti svetainėje, jei nesate susipažinę su Taisyklėmis ar su jomis nesutinkate ar sutinkate iš dalies. Prieš perkant svetainėje taip pat privalote susipažinti su Atrask.eu Privatumo politika. Susipažinimo su Privatumo politika tvarka yra tokia pati, kaip ir susipažinimo su Taisyklėmis tvarka.

1.7. Jei su Taisyklėmis ar Privatumo politika nesate susipažinę ar su jomis nesutinkate ar sutinkate iš dalies prašome nepirkti paslaugų šioje svetainėje.

1.8. Taisykles turime teisę keisti. Kiekvienam Jūsų pirkimui taikoma aktuali, užsakymo pateikimo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Pakeitus Taisykles, su anksčiau galiojusiomis Taisyklių redakcijomis galite susipažinti svetainėje Arask.eu.

  1. ASMENYS, TURINTYS TEISĘ PIRKTI SVETAINĖJE ATRASK.EU

2.1. Pirkti šioje svetainėje turi teisę toliau nurodyti asmenys (toliau ir aukščiau – pirkėjas):

2.1.1 veiksnus fizinis asmuo,

2.1.2. nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas, juridinis asmuo.

2.2. Pirkėjas, pirkdamas svetainėje, bei pažymėdamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtinta, kad jis atitinka šiame skyriuje nurodytus asmens, turinčio teisę pirkti svetainėje, kriterijus, ir turi teisę pirkti svetainėje siūlomas prekes / paslaugas.

  1. PASLAUGŲ / PREKIŲ PIRKIMAS, PIRKIMO SUTARTIS

3.1. Užsakytos paslaugos teikiamos tinkamai, rūpestingai, laikantis įprastai tokio pobūdžio paslaugoms keliamų reikalavimų.

3.2. Norėdami pirkti svetainėje siūlomas paslaugas, tai padaryti galite šiuo būdu:

3.2.1. pirkdami svetainėje, apmokant per jūsų pasirinktą banką.

3.2.2. Užpildyti užsakymo formą ir laukti mūsų patvirtinimo (jeigu yra numatyta tokia galimybė prie prekės / paslaugos aprašymo svetainėje Atrask.eu).

3.3. Visais atvejais pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis, įskaitant asmens duomenis, kurie tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Jūs atsakote už klaidingų, tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimą. Sužinoję, kad mums pateikėte klaidingus, tikrovės neatitinkančius duomenis, apsimesdami kitu asmeniu ir pan., mes turime teisę sustabdyti, atšaukti Jūsų užsakymą, o kilus įtarimams apie nusikalstamą veiką, pranešti teisėsaugos institucijoms.

3.4. Pirkdami paslaugas svetainėje formuojate pirkimo krepšelį. Kai pirkimo krepšelis yra pilnai suformuotas, Jūsų prašysime pasirinkti  paslaugų apmokėjimo būdą. Jums pasirinkus paslaugų apmokėjimo būdą, patvirtinus, kad esate susipažinę ir sutinkate su Taisyklėmis, esate susipažinę su Privatumo politika, bei paspaudus mygtuką „Patvirtinti užsakymą “, laikoma, kad mus kaip pardavėją ir Jus kaip pirkėją sieja prekių / paslaugų pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, t.y. sudaryta prekių / paslaugų pirkimo pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis arba atitinkamai prekių pirkimo sutartis / paslaugų pirkimo sutartis).

3.5. Visą esminę informaciją apie perkamas prekes/ paslaugas ir jų savybes mes esame pateikę svetainėje prie kiekvienos prekės / paslaugos, jos aprašyme. Prekės / paslaugos aprašymas, pateiktas svetainėje, yra laikomas pirkimo sutarties neatskiriama dalimi. Pirkdami paslaugą svetainėje ir patvirtindami, kad esate susipažinę su Taisyklėmis bei su jomis sutinkate, Jūs taip pat patvirtinate, kad sutinkate, jog Jūsų perkamos prekės – paslaugos informacija Jums būtų pateikiama kartu su užsakyta paslauga, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

  1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjo teisės:

4.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes / paslaugas svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.1.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti užsakymo, pirkimo sutarties, ne vėliau negu 1 para (24 val.) iki paslaugos suteikimo pradžios.

4.2. Pirkėjo pareigos:

4.2.1. Pirkėjas privalo Taisyklėse nustatyta tvarka sumokėti už paslaugas numatytą kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti užsakyme) ir priimti ar užtikrinti, kad užsakyme nurodytas asmuo priimtų užsakytas paslaugas.

4.2.2. Jeigu pasikeičia pirkėjo pardavėjui pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti pardavėją, jei pirkimo sutartis dar nėra įvykdyta, ir jei pirkėjas yra padaręs užsakymą, bet jo dar neapmokėjęs

4.2.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.2.4. Pirkėjas neturi teisės dalintis su trečiosiomis šalimis nuotolinio prisijungimo nuorodomis ar kodais kurią siuntė pardavėjas. Vienas prisijungimo kodas atitinka vieno vieneto paslaugos įsigijimą.

  1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjo teisės:

5.1.1. jei pirkėjas bando pakenkti / pakenkia elektroninės parduotuvės, svetainės darbui ar stabiliam veikimui, pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius pirkėjo nuostolius.

5.1.2. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė, svetainė veiks nenutrūkstamai. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės, svetainės veiklą be atskiro įspėjimo. Tačiau pirkėjo užsakytos ir apmokėtos paslaugos iki elektroninės parduotuvės veiklos apribojimo ar nutraukimo tokiu atveju vis tiek suteikiamos pirkėjui.

5.1.3. Pardavėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse, teisės aktuose bei Privatumo politikoje.

5.2. Pardavėjo pareigos:

5.2.1. Pardavėjas įsipareigoja pirkėjo užsakymus vykdyti Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui jo užsakytas prekes / paslaugas, pakeisti paslaugą klientui pageidavus kita jei nepraėjo terminas iki leidžiančios paslaugos atsisakymo, taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2.3. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  1. APMOKĖJIMAS / PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Prekių /  paslaugų kaina nurodoma svetainėje eurais, PVM įskaičiuotas, jei taikytinas, ir tokiu atveju prekių / paslaugų kaina svetainėje nurodoma su taikytinu PVM.

6.2. Pirkėjas pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą” sutinka su užsakyme nurodyta kaina ir mokesčiu, jei toks taikomas, ir jo pridėjimo prie paslaugos kainos, mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai ir pan. išlaidos, pirkėjui atsiskaitant už paslaugą. Šias išlaidas pirkėjas pats susimoka pagal jo mokėjimo įstaigos taikomus įkainius,

6.3. Pirkėjo užsakymui taikytini galimi atsiskaitymo būdai bus nurodyti prie konkretaus pirkėjo užsakymo, atsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu svetainėje įgyvendintą funkcionalumą, pardavėjo vidaus tvarkas, verslo politiką, susitarimus su paslaugas teikiančiais asmenimis ir pan. Toliau pateikiamas pavyzdinis galimų atsiskaitymo už svetainėje pateikiamą užsakymą būdų sąrašas:

6.3.1. atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste,

6.3.2. mokėjimas banko pavedimu,

6.3.3. atsiskaitymas grynaisiais pinigais ar banko kortele paslaugos metu ar suteikus paslaugas,

6.3.4. pinigai už atsisakytas paslaugas grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 1 d.d. nuo pirkėjo prašymo pateikimo. Pinigai negrąžinami išskyrus tuo atveju jeigu pirkėjas atsisako paslaugos likus mažiau negu 1 para (24 val.) iki paslaugos suteikimo (žiūrėti Pirkėjo teisės ir pareigos). Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už paslaugą vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia pinigų grąžinimui reikalingų duomenų.

6.4. Prekės / paslaugos užsakymas patvirtinamas tuomet, kai pardavėjas gauna apmokėjimą už prekę /  paslaugą, nebent pirkėjas pasirenka paslaugos apmokėjimą paslaugos suteikimo metu gyvai (jei toks atsiskaitymo būdas nurodytas kaip galimas pirkėjui pateikiant konkretų užsakymą svetainėje).

6.5. Prekės / paslaugos kaina po užsakymo patvirtinimo gali keistis tik išimtiniais atvejais, pvz. kai svetainėje buvo nurodyta neteisinga paslaugos kaina dėl IT sistemos klaidos, akivaizdaus apsirikimo ar nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Apie tai pardavėjas informuos pirkėją nedelsdamas po neteisingos kainos pastebėjimo, nurodydamas teisingą paslaugos kainą. Jei tokiu atveju pirkėjas nesutinka įsigyti paslaugos nauja kaina, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną raštu. Tokiu atveju, pirkėjui atsisakius užsakymo, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui visas jo pagal tokį užsakymą sumokėtas sumas.

6.6. Sąskaita faktūra už prekes / paslaugas ar kitas buhalterinės apskaitos dokumentas, paruoštas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pirkėjui bus pateiktas jo nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjas su tuo sutinka patvirtindamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis.

  1. PASLAUGŲ TEIKIMAS

7.1. Atsižvelgiant į užsakomų paslaugų pobūdį, pirkėjo pasirinkimą, paslaugos gali būti teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje ar nuotoliniu būdu.

7.2. Kai paslaugos teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje, paslaugų teikimo adresas bus nurodytas užsakomos paslaugos aprašyme bei gali būti patikslintas tvirtinant galutinį paslaugų užsakymą.

7.3. Jei paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, užsakomos paslaugos aprašyme bus nurodyta, kad paslauga teikiama nuotoliniu būdu bei pardavėjo naudojami įrankiai, priemonės paslaugai nuotoliniu būdu teikti. Nuotoliniu būdu paslaugos gali būti teikiamos telefonu, internetu, naudojantis video konferencijos įrankiais. Pardavėjas neatsako už nuotoliniu būdu teikiamos paslaugos trikdžius, kurie kilo ne dėl pardavėjo kaltės (pvz. interneto ryšio kokybę, naudojamų įrankių video konferencijoms organizuoti sutrikimus ir kt.).

7.4. Jei pirkėjas užsakė paslaugos teikimą fizinėje paslaugų teikimo vietoje, tačiau dėl valstybėje įvestų ribojamųjų priemonių, paslaugos teikimas fizinėje paslaugų teikimo vietoje nėra galimas / ribojamas, pardavėjas gali:

7.4.1. pasiūlyti suteikti paslaugą nuotoliniu būdu (jei atsižvelgiant į užsakytos paslaugos pobūdį tai yra įmanoma) ir tokiu atveju šalys suderins paslaugos teikimo laiką bei paslauga bus teikiama nuotoliniu būdu, arba

7.4.2. atidėti paslaugos teikimą ir suteikti paslaugą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai atitinkamos ribojamosios priemonės bus panaikintos.

7.5. Užsakydamas paslaugą svetainėje bei spausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, pirkėjas įsipareigoja:

7.5.1. nustatytu laiku atvykti į fizinę paslaugų teikimo vietą (bei užtikrinti, kad asmuo, kuriam buvo užsakoma paslauga, nustatytu laiku atvyktų į fizinę paslaugų teikimo vietą), jei paslaugos teikiamos fizinėje paslaugų teikimo vietoje;

7.5.2. nustatytu laiku, bei naudodamasis pardavėjo nurodytais įrankiais bei priemonėmis prisijungti prie užsakytos paslaugos nuorodos. Šiame punkte nurodyta pareiga, be kita ko, ne apima ir ne įpareigoja instaliuoti reikiamas priemones į pirkėjo (paslaugų gavėjo) kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį.

7.6. Pirkėjui ar asmeniui, kuriam buvo užsakyta paslauga, nustatytu laiku neatvykus į fizinę paslaugų teikimo vietą ar neprisijungus prie nuotolinės paslaugos ar kitos užsakytos paslaugos, pirkėjui suma negrąžinama. Tai netaikoma tuo atveju, jei iš anksto, likus ne mažiau kaip 1 parai (24 val.) iki sutarto paslaugos teikimo laiko pirkėjui informavus pardavėją (specialistą, kuris suteikia paslaugą) raštu el. paštu, pardavėjas ir pirkėjas sutarė dėl paslaugos užsakymo panaikinimo ar kito paslaugos teikimo laiko parinkimo.

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Pirkėjas turite teisę atšaukti savo užsakymą per 30 dienų jeigu prekė ar produktas yra pažeistas dėl gamybinio broko. Jeigu prekė yra pažeista dėl pirkėjo naudojimo ar prekinė išvaizda pažeista dėl netinkamo naudojimo, deja prekės nebus galima grąžinti.

8.2. Pinigai už prekę grąžinami ne vėliau kaip per 30 dienų, nuo grąžinamų prekių gavimo. Pinigai bus grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu buvo atlikas mokėjimas už užsakymą.

8.3. Norint grąžinti įsigytas svetainėje Atrask.eu pateiktas prekes, pirkėjas turi įsitikinti, kad:

8.3.1. Prekės buvo įsigytos per paskutines 30 dienų

8.3.2. Prekės yra originalioje pakuotėje

8.4. Prekės, kurių negalima grąžinti:

8.4.1. Prekės, pagamintos pagal užsakymą.

8.4.2. Prekės, kurių negalima grąžinti dėl jų prigimties, pavyzdžiui prekės, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs.

8.4.3. Prekės, kurios netinkamos grąžinti dėl higienos priežaščių po prekės išpakavimo.

8.4.4. Prekės, kurios po jų pristatymo, yra naudojamos su kitomis prekėmis (prekių mišiniai).

8.5. Pasiliekame teisę, atsisakyti grąžinti prekes, net ir tas, kurios atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus.

  1. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

9.1. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad pirkėjas nesaugojo prisijungimo prie savo paskyros duomenų, juos perdavė kitiems asmenims ar perdavė su prekių užsakymu, pirkimo sutartimi susijusius duomenis kitiems asmenims, taip pat jei pirkėjas nesusipažino, neperskaitė Taisyklių, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika.

9.2. Jei svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitų asmenų tinklapius, pardavėjas negarantuoja, kad tokiuose tinklapiuose pateikta informacija yra teisinga, tiksli, pardavėjas tokios informacijos netikrina. Už kitų asmenų pateikiamos informacijos turinį atsako tokie asmenys.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku. Privatumo politika.

Prenumeruoti mūsų naujienlaiškį

Privatumo politika

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

© 2022 Atrask.eu
Add to cart